[googlea96fadb9f81aeb5e.html]

                                                                                              VACCINATIONER

Ska du åka till Afrika, Asien eller Karibien? Afrika är tre gånger så stort som Europa, Asien består av många länder och öar så beroende på om du tänker leva djungelliv i Kenya, storstadsliv i Pretoria, åka på safari i Kruger Park, åka som backpacker i Indonesien, surfa på Bali och Lombok, vandra i Boreos djungel eller bo i Sinapore skiljer sig råd och vaccinationer åt. Om du ska resa kan du behöva ta olika typer av vaccin beroende på ditt resmål, hur länge du planerar att vara borta och ditt generella hälsotillstånd.
Nedan kan du läsa om några av vanligt förekommande sjukdomar i Afrika, Asien, Karibien och Central- och Sydamerika som du kan skydda dig mot med hjälp av olika vacciner:

                                          HEPATIT A

Sprids framförallt genom mat och dryck och kan finnas i förorenat vatten och i rå eller otillräckligt tillagad mat., t ex skaldjur eller grönsaker. Det är en sjukdom som orsakar inflammation i levern. Symtomen visar sig efter cirka en månad. De första besvären liknar influensa, man får feber, illamående och så småningom gulaktig ögonvita och gul hud. Den som drabbas kan känna trötthet och ha dålig matlust i flera månader. Det finns ingen behandling för sjukdomen, den läker ut sig av sig själv. Det kan ta upp till ett år att hämta sig ifrån en hepatit A infektion. Den som drabbas kan även lätt föra smittan vidare genom dålig handhygien t ex i samband med toalettbesök. Risken ökar om du lever primitivt på resmålet men du kan bli sjuk även på fina hotell och restauranger. Därför är det viktigt att du vaccinerar dig även om du åker på charter- eller affärsresa.

                                       HEPATIT B

Smittar främst via blod och andra kroppsvätskor även saliv. De flesta infektioner läker ut men ett betydande antal övergår i ett kroniskt tillstånd där man ofta förblir smittsam. Speciella risksituationer är oskyddat sex, piercing, tatuering, akupunktur samt även lokal akutsjukvård t ex vid trafikolycka.

Symtomen visar sig efter 2-6 månader och liknar dem för hepatit A men ca 5-10% av vuxna som drabbas kroniskt utvecklar skrumplever och levercancer. Hepatit B är näst vanligaste orsak till cancer efter rökning (globalt sett). Barn drabbas mer av hepatit B. De som smittas som spädbarn utvecklar i 90% kronisk hepatit. De visar inga tecken på sjukdomen men kan smitta andra.

   TWINRIX- Hepetit A + B
Hur kan du skydda dig mot hepatit A och B? Du kan ta Twinrix som ger ett långtidsskydd (30 år) mot både hepatit A och B. Du behöver påbörja vaccination 2-4 veckor innan resa. För att få ett långtidsskydd behöver du ta de sprutor som omfattas av vaccinationsschemat samt följer tidsangivelserna enligt följande:

Dos 1
Dos 2- 4 veckor efter dos 1
Dos 3- 5 månader efter dos 2

Observera att du måste ta tre doser Twinrix för att få ett långtidsskydd.

      GULA FEBERN
En virussjukdom som sprids via myggor. Symtom visar sig med akut feber, huvudvärk, muskelvärk och efterhand gulfärgad hud. Den som drabbas får även blödningar från mag- och tarmkanalen. Sjukdomen har en dödlighet på 20-50%.

                                 


KOLERA


Kolera är en smittsam sjukdom som sprids genom vatten och mat. Sjukdomen orsakas av en bakterie och visar sig i form av kraftiga och vattniga diarréer. De flesta fall av kolera är av mildare form och kan därför förväxlas med annan vanligare form av turistdiarré.

Hur kan du skydda dig mot kolera? Du kan ta det drickbara vaccinet Dukoral.

Dukoral har även en viss effekt mot turistdiarré i form av ETEC. Dukoral tas i två omgångar före resan, med minst en veckas mellanrum. Det är viktigt att ta vaccinet senast två veckor före avresa. Efter vaccinering har du skydd mot kolera upp till 70%. Skydden varar 2 år. Effekten mot ETEC är 6 mån. Dukoral kan förnyas med en dos inom 5 år för skyddet mot kolera.

               TYFOIDFEBER

Orsakas av en typ av salmonellabakterie som kan ge blodförgiftning (sepsis). Bakterien överförs via mat och vatten. Typiska tidiga symtom för tyfoid feber är hög feber, huvudvärk och muskelvärk. Ibland får man små blekröda utslag på bålen. 

       MENINGOKOCK
En akut febersjukdom som kan ge hjärnhinneinflammation med huvudvärk, kräkningar och nackstyvhet. Sjukdomen orsakas av en bakterie, Neisseria meningitids, som sprids genom nära kontakt, i regel som en luftburen droppsmitta. Man blir omtöcknad och förvirrad, och sjukdomen kan i svåra fall leda till medvetslöshet. Av de som insjuknar avlider cirka 5-10% även om behandling sätts in.

 

MALARIA
Sprids genom myggstick. Myggorna trivs inte i luftkonditionering vilket minskar, men ej utesluter risken för att bli myggbiten. Bor du enklare bör du alltid använda myggnät som du hänger runt sängen. Impregnerade myggnät ger ett skydd mot malaria till 90%. Det mest effektiva är att kombinera myggnät med myggstift som alltid ska användas vid risk för malaria. Om risken är hög, som till exempel i tropiska Afrika, rekommenderas malariaprofylax i form av läkemedel. 

      Källor:
     www.smittskyddsinsitutet.se
     www.who.int

[googlea96fadb9f81aeb5e.html]